Optimér facility management med en skalérbar løsning

Med iTWOfm samles alle stamdata for ejendomsporteføljen ét sted på en fælles platform.
RIB tilbyder en løsningsmodel, som du kan sammensætte til din ejendomsportefølje.

 

 

Effektivisér og optimér

iTWOfm (tidligere CoreFM) er markedets mest effektive værktøj til digital ejendomshåndtering. Drift og vedligehold af ejendomsporteføljer kræver omfattende planlægning og overblik over alle aktiviteter ned til mindste detalje. iTWOfm er en fælles platform med standardiserede data over hele ejendomsporteføljen, som skaber grundlag for strategiske
beslutninger omkring optimering af ejendomsporteføljen. 

 


✔  Økonomisk overblik

✔  Optimale planlægningsmuligheder

✔  Effektive arbejdsgange og ressourceoptimering

✔  Én fælles platform med standardiserede data


Fleksibel løsning - vælg selv moduler

iTWOfm består af en række moduler, som kan anvendes enkeltvis eller sammen. 
Sammensæt jeres egen løsning og vælg de moduler, som understøtter ejendomsporteføljens konkrete behov.  

 

Opgavestyring

D&V

RIB software itwofm opgavestyring

Spar tid og ressourcer på indmelding, prioritering, behandling og tilbagemelding af opgaver. Alt foregår i ét system. Driftsafdelingen opnår effektiv opgavestyring, hvor opgaverne automatisk uddelegeres til den ansvarlige med enkel og effektiv tilbagemelding via systemet til følge. 

 

RIB software itwofm drift og vedligehold

Optimal planlægning af D&V-opgaver til forebyggelse af følgeskader på bygninger, driftsnedbrud samt opretholdelse af ejendomsværdi. Få fuld kontrol over alle opgaver, status og prioriteringer. Drifts-personalet har nem adgang til opgaverne direkte på deres smartphone eller tablet, uanset hvor de færdes. 
 

Bygningsdele

RIB software itwofm bygningsdele

Opnå komplet overblik over bygningsdele og mængder, som er beskrevet i en ensartet og samlet struktur. Bygningsdele
oprettes og beskrives på et bygningsdelskort én gang, og derefter registreres mængder samt hvor i bygningen de er placeret. Mængderne kan hurtigt opgøres og anvendes til fx udbud.

 

Arealforvaltning

RIB software itwofm arealforvaltning

Effektiv styring og overblik over alle arealer samt interne og eksterne lejemål og deres tilhørsforhold. Opnå maksimal udnyttelse af lejemål og effektiv administration af gængse opgaver. Opnå rettidig opfølgning og reduktion af tomgangsleje samt et kvalificeret beslutningsgrundlag for arealer.

 

Bygningssyn

RIB software itwofm bygningssyn

Effektiv registrering af bygningssyn via smartphone eller tablet. Beskriv hurtigt og præcist, tilføj billeder som dokumentation - alt i én arbejdsgang og med et reduceret tids-forbrug til følge. Få overblik på tværs af arealer og analysér kritiske indsatsområder på bygningsmassen. 

 

Forbrug

RIB software itwofm forbrug

Når alle forbrugstal samles ét sted kan forbrugsmønstre optimeres. Det gør det nemt at identificere relationen imellem forbrug og arealer, og dermed identificere, fx hvilke bygninger ikke er energieffektive. Du kan løbende overvåge forbrugsudviklingen og akkumulere nøgletal til benchmarking af porteføljen. 

 

Off. registre

RIB software itwofm offentlige registre

Få direkte adgang til digitale ejendomsdata fra OIS og en direkte kobling til OIS-data for dine ejendomme og bygninger. Data kan umiddelbart sammenlignes med egne data for fx BBR. Det er derfor nemt at identificere, hvilke ejendomme og bygninger mangler opdatering i BBR. 

BIM

RIB software itwofm BIM

3D-modeller importeres til systemet, og hele arealstrukturen lægges ind - inkl. alle bygninger, etager, rum og det samlede areal. Data kan bearbejdes dynamisk, mens bygningsdele og overflader kan registreres og placeres. Giver overblik og et godt udgangspunkt for digital aflevering af D&V-data. 

 

 

 

Fordele ved iTWOfm


✔  Al viden samles i ét system, uafhængig af enkelte medarbejderes viden, hvilket sikrer et effektivt workflow og planlægning af driftsopgaver.


✔  Fuldt overblik effektiviserer arealforvaltning, og beslutninger træffes på oplyst grundlag.   


✔  Bedre beslutningsgrundlag på tværs af ejendomsporteføljen og identificering af indsatsområder


✔  Administrator har fuldt overblik og ressourceforbruget er transparent og let at optimere.


✔  Arbejdsgange bliver rettidigt tilrettelagt og dokumentationen sikres, hvorved garantitab undgås. 


✔  Decentral adgang til driftsdata for alle i organisationen.

 Store økonomiske gevinster

Vi håndterer mere end 10 mio. m2, og vores erfaring er, at der ofte er et stort uudnyttet potentiale indenfor forvaltning, drift og servicering af ejendomme. 

iTWOfm samler ejendomsporteføljens stamdata ét sted på en fælles platform, hvilket giver både økonomiske, styringsmæssige og kvalitetsmæssige gevinster. 


 

Download iTWOfm app'en gratis

Du har direkte adgang til iTWOfm via app'en, som kan
downloades gratis via Appstore eller Google Play.

 
 
 
 

Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan iTWOfm kan skabe værdi i din portefølje

Har du brug for hjælp til iTWOfm?
Besøg RIB SupportCenter eller kontakt
os via chatten i bunden af siden