iTWO simulerer projektet virtuelt i 5D
inden det udføres fysisk på byggepladsen. 

iTWO er fremtidens teknologi i dag. Projekter kan nu simuleres og estimeres virtuelt, inden de bygges fysisk. iTWO er mødet mellem ny teknologi, nye metoder og en ny tankegang.

 

Banebrydende 5D-planlægning og eksekvering

iTWO er en fuldt integreret løsning, som dækker hele livscyklussen i et byggeprojekt med en grafisk proces, der baserer sig på en interaktiv BIM-model.

Processen integrerer planlægnings- og udførelsesfaserne fra start til slut. iTWO integrerer tilbudsberegning, entrepriseopdeling og prissætning, økonomistyring, udførelse, revolutionerende 5D-egenskaber
(3D-model + tid + omkostninger) og projektsamarbejde på én enkelt platform. 

Fremtiden ligger i virtuel byggestyring
Ifølge førende kunder, konsulenter og entreprenører ligger fremtiden i virtuel byggestyring. iTWO gør dig i stand til at forbedre kvaliteten og omkostningseffektiviteten i alle faser af dine projekter. iTWO's visuelle præsentation gør det langt nemmere at fortolke data og tal.

Sammenlign det fysiske og det virtuelle byggeri ved at hive i pilene
 

 
 

Virtuelt = Fysisk

Med iTWO er det muligt at simulere forskellige designvarianter, kalkulationsprocesser og udførelsesvarianter samt nøje følge, styre og minimere risikoprofilen gennem til- og fravalg af varianter – alt dette virtuelt inden der bygges.

Resultatet af processen er markant med reduktion i ændringsnotater på op mod 80%, strammere kostprofil og absolut minimeret risiko. 

Her er to demonstrationer af iTWOs funktioner

 

 
3D model

Takket være direkte links til 3D-modellen kan iTWO udtrække mængdelister fra modellen og linke disse direkte til tilbudsberegningen og tilbudslister. Dette optimerer beregningsproces og validering.

Spar tid

Tiden, der vindes ved synergier og integration af 3D-design med omkostninger og tid, forbedrer og effektiviserer processen for alle involverede parter. Analyser af arbejdsgange og processer viser, at der spares tid og omkostninger på op til 30%. 

Rettidig omhu

iTWO hjælper med at identificere blandt andet designkonflikter, inden byggeriet påbegyndes. Dette gør det muligt for projektledelsen at godkende designprocessen, inden arbejdet påbegyndes på stedet, og der kan på et tidligt tidspunkt søges efter løsninger på variationer og ændringer. 

Mængder

Mængder kan linkes direkte til produktionsmodellen og kontrolleres, efterhånden som de bliver installeret. Dette er direkte linket med tidsplan og fakturering, og på den måde opnås øget kontrol i forhold til tids- og økonomistyring.

Lavere risiko

iTWO gør det mere gennemsigtigt og sikkert at administrere komplicerede projekter. Reducering af risici opnås gennem 5D-arbejdsmetoden blandt andet via integrering af planlægning og designbeslutninger i iTWO. 

Ændringsstyring

En ændret bygningsprocedure og deraf ændrede omkostninger og deadlines kan let og tydeligt udføres i modellen.

 

Vil du vide mere om iTWO? Læs mere her

… Eller udfyld formularen nedenfor, og så kontakter vi dig


Hvad kan iTWO 5D VDC gøre for din forretning?

Hør hvorfor MT Højgaard valgte at implementere iTWO

iTWO simulerer projektet virtuelt i 5D inden det udføres fysisk på byggepladsen. Resultatet af processen er markant med reduktion på op mod 80% i projektændringer, strammere kostprofil og absolut minimeret risiko.


iTWO 5D Lab

iTWO 5D Lab er vores nye laboratorium, hvor vores kunder kan benytte iTWO teknologi til at samarbejde omkring deres projekter, uanset om det er et 5D projekt med iTWO eller et IKT-projekt med brug for projektweb. Vi samler projektteamet og simulerer anvendelsen af vores løsninger med afsæt i kundens data. Vi samler alle de kompetencer, der er nødvendige for at skabe de bedste resultater for projekters parter og gennemtester den software-løsning, projektet skal anvende i high-tech omgivelser. I al beskedenhed mener vi, at vores løsninger, vores globale lab’s og vores kompetencer er revolutionerende for byggebranchen - og alle er velkommen. 


Det er din branche, der tæller

RIB er en af verdens førende leverandører af innovative 5D-løsninger. Vores erfaring omfatter byggeri & anlæg, offshore, power & energi-sektoren, infrastruktur, produktion og offentlige sektorer, som alle drager fordel af succesfulde projekter styret med software fra RIB. 

Byggeri & anlæg

I designprocessen, mens byggeriet står på, og i driftsfasen tilbyder RIB individuelle løsninger i alle faser af et bygningsprojekt.

Arkitekter, investorer,  entreprenører, og ingeniører har brug for RIB's løsninger til planlægning, estimering, simulering og collaboration af deres projekter, samt understøttelse af eksekvering og projektledelse.

Offshore, Power & Energy

Kompliceret ingeniørarbejde kræver sikkerhed og adgang til så mange data som muligt. RIB's løsninger til omkostningsstyring og planlægning, tilbudsgivning og projektstyring sætter nye standarder i branchen for luft, gas- og vandsystemer, store anlæg, kraftværker, petrokemiske og kemiske anlæg, anlæg til farligt affald, telekommunikation, transport-teknologi og skibsbygning.

Infrastruktur

På vejen, på skinnerne og i luften. Først og fremmest skaber RIB's løsninger pålidelige forbindelser lang tid før, projekterne er fuldført. Tilsvarende forbinder RIB i infrastruktur-styringen data og oplysninger for alle, der deltager i udformningen og udførelsen af projektet, understøttet af en gennemsigtig målorienteret designproces samt RIB's omkostningsstyringssystem. 


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan iTWO kan skabe værdi for din virksomhed