En god projektstart giver et godt byggeri!

I RIB's nye IKT ProcesLAB hjælper vi projektets parter med at få overblik over projektets processer og metoder, så I får et langt mere effektivt og succesrigt projektforløb. 

 

Sammen simulerer vi jeres byggeprojekt virtuelt, så rammerne lægges fast, allerede inden det faktiske arbejde går i gang.

Det sparer tid og ressourcer og giver højere kvalitet til en bedre økonomi. 

 

Samarbejdet i Lab'et sætter rammerne om den gode digitale start, hvor parterne sammen får styr på IKT-ydelsesbeskrivelsen i praksis og aftaler, hvordan de sammen skaber det bedst mulige projekt. Vores erfarne rådgivere medvirker til processen, deler best practices og hjælper jer med at holde styr på de forskellige dele af den digitale proces.

Vi har lavet et eksempel på et dagsprogram for at give en ide om de områder og processer, der med fordel kan bearbejdes i proceslab'et. Programmet kan naturligvis tilpasses individuelt efter behov og projekt eller projektfase.

 

Eksempel på dagsprogram

Intro

 • Agenda

 • Deltagere

  • forudsætninger og forventninger

 • Mål for dagen

  • evt. individuelle mål/ønsker

IKT i praksis

 • Dokumentstyring

  • Struktur - mapper og filnavne

  • Metadata

  • Revisionsstyring

 • Udveksling via projektweb

  • Rettigheder

  • Upload - udgivelse - fordeling

  • Fase dokumentation

 • Digitalt udbud

  • Administration og ansvarsområder

  • Udbudsmaterialet og afleveringskrav

  • Licitation og dokumentation

 • Registreringer

  • Egenkontrol

  • Fejl og mangler

  • Tilsyn

IKT ProcesLAB

Digital aflevering

 • Dataindsamling

 • Opsætning og ansvar

 • Indtastning

 • Kvalitetssikring

 • Overlevering

Opsamling

 • Udbytte

 • Tilpasning

 • Fremadrettet tidsplan

  • både fsva rettelser og generel tidslinje


Kontakt os i dag og hør mere om, hvad en session i

IKT ProcesLAB kan gøre for jeres projekt!

Telf.: +45 35 245 250 | Mail: info@rib-software.dk