Spar tid, ressourcer og print med digitalt udbud

 

Digitalt udbud kan skabe værdi for dit næste byggeprojekt. Når udbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til tilbudsgiverne og tilbud afgives digitalt via RIB's udbudsplatform, sparer det tid og ressourcer.

Erfaringerne viser, at udbudsomkostningerne kan reduceres med op til 90% ved at give de bydende online adgang til udbud via Byggeweb Udbud.  

Hele forløbet bliver langt mere effektivt - lige fra udbudsbeskrivelsen til licitationen af de indkomne tilbud. Materialet samles ét sted, tilbudsgivere adviseres automatisk om ændringer og kan selv downloade og printe den del af materialet, de har brug for. Nogle typer af udbud tillader endvidere tilbudsgivernes underleverandører at downloade materiale.

Med RIB's digitale udbudsplatform undgås miskommunikation og unødvendigt tidsspilde. Omkostninger til print og distribution reduceres væsentligt, ligesom der opnås store besparelser af administrative ressourcer. 


Besøg RIB's Udbudsportal

Her kan du se alle offentlige udbud, der p.t. kører i Byggeweb Udbud og downloade udbudsmateriale

Har du brug for hjælp til Byggeweb Udbud?
Besøg RIB SupportCenter

 

Fordele ved RIB's digitale udbudsplatform - Byggeweb Udbud


✔  Enkel og sikker metode

Byggeweb Udbud overholder EU's udbudsdirektiv og den underliggende Udbudslov. Offentligt udbudsmateriale kan i overensstemmelse med Udbudsloven straks tilgås fra RIB's website.  
 

✔  Specifikke afleveringskrav

Udbudsgiver kan specificere de afleveringskrav, som tilbud skal opfylde, før de kan afleveres. Det er også muligt at give underleverandører adgang til at se og downloade udbudsmateriale og rettelsesblade via RIB's digitale udbudsplatform.
 

✔  Ingen ekstra software

RIB's viewer gør det muligt at se og printe mere end 400 forskellige formater uden at åbne dem i et særligt program, så der er ikke behov for ekstra software.
 

✔  Print af udbudsmateriale

Der kan laves en samlet printbestilling af alt udbudsmateriale hos en printleverandør direkte via systemet. 


✔  Rettidige tilbud

Tilbudsgivere notificeres ved alle ændringer og løbende inden fristens udløb, og spørgsmål kan stilles og besvares i Byggeweb Udbud. Det sikrer rettidighed og kvalitet.
 

✔  Bedømmelse og resultat

Udbudsgiver kan bedømme og kommentere hvert tilbud, hvilket muliggør nem grovsortering af de indkomne tilbud. Når udbuddet er afsluttet, udmeldes resultatet direkte til alle deltagere, hvis ønsket. 
 

✔  Fuld dokumentation

Ved at benytte digitalt udbud sikres der fuld sporbarhed og dokumentation af alle handlinger igennem hele udbuds-processen. Og når udbuddet er afsluttet, arkiverer vi det for jer i seks år - kvit og frit!
 

✔  Lige vilkår og anonymitet

Det er muligt at gennemføre udbud med fuld anonymitet, eksempelvis ved arkitekt-konkurrencer.

Høre mere om fordelene ved digitalt udbud

Hos RIB arbejder vi tæt sammen med kunder og partnere i byggebranchen, og gennem avanceret teknologi, professionel rådgivning og veldefinerede metoder sikrer vi resultater, der skaber værdi for vores kunder.  


Vores kunder fortæller...

Vores kunder forklarer om fordelene ved at bruge Byggeweb Udbud. Læs nogle konkrete
cases, og find ud af, hvordan RIB's løsninger har hjulpet med at løse store udfordringer for virksomhederne. 

CASE  St. Olavs Hospital om Byggeweb Udbud

CASE
St. Olavs Hospital om Byggeweb Udbud

CASE  Kystdirektoratet om Byggeweb Udbud

CASE
Kystdirektoratet om Byggeweb Udbud


Enkelt, sikkert og effektivt - til alle typer og former for digitale udbud

Med Byggeweb Udbud kan hele processen håndteres digitalt via én og samme udbudsplatform. Byggeweb Udbud understøtter vores kunders individuelle behov og understøtter alle typer og former for digitale udbud. Digitalt udbud er sikkert og effektivt, og sikrer enkel håndtering af udbud i alle faser. Der kan sikres fuld anonymitet og udbudsplatformen overholder naturligvis alle gældende love. 

Udbudstype

Byggeweb Udbud understøtter alle typer udbud digitalt:

 • Prækvalifikation + Begrænset udbud

 • Begrænset udbud

 • Offentligt udbud

 • Underhåndsbud

 • Udbud med forhandling

 • Udbud med konkurrencepræget dialog

 

 

Udbudsform

Byggeweb Udbud understøtter alle former for udbud:

 • Totalentreprise

 • Hovedentreprise

 • Storentreprise

 • Fagentreprise

 • Projektkonkurrence

 • Projektkonkurrence, anonymiseret

 • Rådgivningsydelser

 • Arkitektkonkurrencer

 

Udbud kan afholdes 100% digitalt, hvor både udbud og licitation gennemføres 100% digitalt, eller i kombination med f.eks. traditionel analog licitation.


 

Introduktion til Byggeweb Udbud

Denne korte introduktionsvideo viser hvordan du, som udbudsgiver, kan afholde udbud og licitation via Byggeweb Udbud.


Relaterede produkter


Ring +45 35 245 250

Hør hvordan Byggeweb Udbud kan skabe værdi for dit byggeprojekt

Har du brug for hjælp til Byggeweb Udbud?
Besøg vores RIB SupportCenter eller kontakt
os via chatten i bunden af siden