Udefra og ind...

Min begejstring for digitalisering og byggeri vil ingen ende tage og jeg kan debattere dette emne alle mine vågne timer og har det privilegium at gøre dette med mange toneangivne profiler i vores branche - believers og non-believers.

Jeg er altid bange for at få tunnelsyn og derfor blive for unuanceret i mit verdenssyn, hvorfor jeg med hjælp fra vores dygtige team har initieret dialog med tusindvis af markedsdeltagere i vores branche for at få et udefra og ind perspektiv (begrænset til Danmark). Følgende er et sammendrag af udvalgte observationer.

Min ledelsesstil er bundet i en sund frygt for at miste min aktualitet. I al beskedenhed er jeg er dygtig til at bygge forretninger, skabe relationer, stimulere vækst og skabe værdi. Dette i en verden der bevæger sig hurtigere og hurtigere. Derfor bruger jeg meget af min egen tid på at læse, lære og blive inspireret for at højne min individuelle aktualitet, så jeg kan bidrage til mine kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Jeg vurderer at netop denne holdning til individuel viden og læring, er udslagsgivende for succes - at arbejde hårdt for at være heldig.

Når nu verden bliver mere og mere dynamisk og tempoet højere, bliver digitalisering en uundgåelig kraft der griber ind i vores hverdag og liv. Efterspørgslen efter kompetencer ændrer sig og visse jobs forsvinder, og det er netop her vi skal passe på at vi ikke mister vores aktualitet. Sker dette for individer, sker påvirker det også virksomhederne, som ditto mister deres aktualitet og forretningsevne over for deres kunder.

Netop disse observationer er årsagen til, at vores forretning i dag har flere ben:

I: best in class software til VDC, BIM, 5D, 6D og IKT.
II: Support og konsulentydelser målrettet som nålestik mod præcise behov
III: Uddannelse og viden hvor vi gennem samarbejde med BLC bidrager til kompetenceudvikling omkring IKT, Byggeriets processer, ledelse, IPP og Integrated Project Delivery m.v.

Derfor er det interessant at se, at branchen genkender mine synspunkter fra ovenstående. Måske bruger man andre ord og fortællinger. Måske ser man ikke helt sit eget ansvar i samme grad som jeg, men grundlæggende erkendelse af digitalisering og forandring, der skaber behov for mere teknologi, kompetencer i dette område og anderledes processer og samarbejde.

Dog er det ikke medarbejdernes opgave at beslutte om virksomhederne og markedsdeltagerne skal sigte efter en digital transformation, stimulere individuelle behov eller øge samarbejde. Det er en ledelsesopgave og en strategisk beslutning der skal følges op i linjen med holdning til egne kompetencer og virksomhedens strategi som kompas.

Hvor om alting er, diskuterer jeg også gerne digitalisering og byggeri med dig, med jer og sætter altid pris på et udefra og ind bidrag. Join the digilution :)


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager