Byggeriet bruger over en milliard på konflikter hvert år

Den danske byggebranche er en af verdens dyreste. Samtidig er byggebranchens produktivitet lavere end f.eks. industriens, og mange byggevirksomheder kæmper med lav indtjening.

Alligevel bruger branchen omkring en halv procent af sin omsætning på at håndtere juridiske konflikter. Det svarer til godt 1,1 mia. kroner hvert år, eller det samme som prisen på et nyt psykiatrihospital i Region Sjælland.

Hvorfor så alle disse konflikter?

En stor del af svaret ligger vel i selve byggeriets karakter. Byggeprojekter er kendetegnet ved en betydelig teknisk og organisatorisk kompleksitet, store pengesummer samt en værdikæde med mange parter involveret. (Mediationsinstituttet marts 2017).

Samtidig presser bygherrerne og deres rådgivere i mange tilfælde citronen i udbudsprocessen med lave budgetter og stramme tidsfrister, som de udførende ofte ikke rejser flaget over på det tidspunkt, fordi de gerne vil komme i betragtning. Konsekvensen er, at projektet ulmer med fremtidige problemer med fordyrelser og forsinkelser, som parterne så søger at skrive sig ud af kontraktuelt.

Endelig ses bygbarhed som en af de tre største udfordringer med stor betydning for byggeriets økonomi (RIB markedsundersøgelse dec. 2016). Det kan skyldes manglende færdiggørelse af projektets modeller eller f.eks. materialevalg eller manglende myndighedsgodkendelser.

Når man tænker på, hvor store penge der er på spil, og hvor mange grænseflader, der er igennem alle projektets faser, er det ikke underligt, at byggeriets parter bruger så mange ressourcer på at slås med hinanden. Men hvad hvis man kunne undgå nogle af faldgruberne og dermed forbedre både kvalitet, økonomi og tidsforbrug? Hvad hvis parterne holdt op med at uddele øretæver til hinanden og i stedet måde, hvorpå de kan spille hinanden gode?
 

Behov for klare linjer og god kommunikation

Kilde: Mediationsinstituttet mar 2017

Kilde: Mediationsinstituttet mar 2017

Hvor der er kompleksitet, er der behov for klare linjer, effektiv kommunikation og godt samarbejde. Det er nemlig oftest i grænsefladerne, problemerne opstår. Derfor er det tankevækkende, når Mediationsinstituttet spørger respondenterne, hvad de vigtigste årsager til konflikter er, og det hyppigste svar er ”Dårlig kommunikation og manglende tillid”. Når ”ekstraarbejder og betaling herfor”, ”projekteringsfejl” og ”forsinkelser og uenighed om omkostninger i relation til tidsforlængelse/tidsplaner” samtidig er nogle af de største konfliktområder, virker det som om byggeriet vil have stor fælles gavn af at forbedre kommunikationen og samarbejdet.

I RIB arbejder vi hver dag for at lette kommunikationen mellem byggeriets parter, så misforståelser, fejl og forsinkelser så vidt muligt undgås. Dels stiller vi digitale værktøjer til rådighed, der er procesunderstøttende og samtidig sikrer sporbarhed igennem hele processen, og dels arbejder vores rådgivere og konsulenter altid på at finde nye veje til at fremme effektiviteten og kvaliteten i vores kunders projekter.

Vi mener nemlig, at en fælles kommunikationsplatform, der understøtter byggeriets processer, giver projektets parter den nødvendige indsigt, skaber fælles dokumnetation, så parternes dialog baseres på et ”fælleseje” af processer og materialer.

Der er efterhånden mange eksempler på projekter, hvor parterne finder sammen om nye arbejdsmetoder, der understøtter den gensidige tillid og samarbejdet – til gavn for alle i projektet. Det er den tendens, vi gerne vil understøtte, nu og i fremtiden.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager