Hvorfor skal bygherren tage stilling til IKT?

Siden indførelsen af Det Digitale Byggeri har det været obligatorisk for offentlige bygherrer at anvende IKT-værktøjer på byggerier over en vis størrelse. Det er bygherrens ansvar at sikre, at den samlede IKT-anvendelse koordineres mellem parterne, og at der anvendes digitale værktøjer som projektweb og digital udbudsløsning - alt ud fra en målsætning om at effektivisere byggeriet og mindske risikoen for fejl.

Men det stopper ikke dér.

I dag bruges der IKT-værktøjer på langt de fleste professionelle private byggerier, lige som mange kommuner vælger at køre også små projekter efter IKT-reglerne. Hvorfor? Pga. det store udbytte, der høstes, når byggeriets processer køres digitalt.

Hvorfor bør bygherren så tage stilling?

Det er bygherren, der i den sidste ende får det største udbytte af de fordele, digitalisering og procesoptimering medfører. Omvendt er det bygherren, der betaler regningen, når samarbejdet halter, i form af både uforudsete omkostninger og kvalitetsforringelser.

Derfor involverer både offentlige og private bygherrer sig i stigende grad i valget af digitale løsninger. Det giver simpelthen bedst mening at opstille de rigtige krav fra starten og at sikre, at alle byggeriets parter spiller sammen med de bedst mulige værktøjer og processer.
 

Fordele med IKT-værktøjer: 

  • Reducér de UFOrudsete omkostninger
    Få kvalitetssikret jeres projekter, tidsstyring og IKT projektledelse - med hjælp fra vores udvidede konsulentteam kan bygherren spare op til 15% af byggesummen.

  • Få styr på de digitale processer
    I IKT Lab hjælper vi projektets parter med at få overblik over projektets processer og metoder, så I får et langt mere effektivt og succesrigt projektforløb. Ingen misforståelser, intet dobbeltarbejde - effektivt fra start til slut.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

    Anne Simone Nielsen     Marketing Assistant

   Anne Simone Nielsen
   Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager