Lidt om bygbarhed og samarbejde i byggeriet - og om IPD

RIB tog fornylig temperaturen på byggebranchens brug af IT i en spørgeskemaundersøgelse. Knap 700 personer, repræsenterende et bredt udsnit af byggeriets parter, svarede på en række spørgsmål om deres holdninger og forventninger til digitalisering.

Det fremgår af svarene, at IKT-reglerne - der påbyder anvendelsen af digitale værktøjer og processer på offentlige byggerier over en vis størrelse - har gjort en forskel.

28% af undersøgelsens deltagere oplever således, at der er færre konflikter mellem parterne, når der anvendes IKT-værktøjer som projektweb, digitale udbud og digital mangelhåndtering. Og det er da godt - men det betyder jo omvendt, at 72% ikke synes, det digitale byggeri har reduceret konflikterne parterne imellem.

Byggeriet er jo traditionelt opbygget sekventielt, fra idé til program til projektering til udførelse til aflevering - og med forskellige parter involveret i de forskellige faser. Derudover varer byggeprojekter ofte flere - nogle gange mange - år, og der er betydelig risiko forbundet med dem. Så det er i stort omfang blevet en branche, hvor parterne bruger mange kræfter på at skrive sig ud af, hhv. placere ansvar. Og det giver konflikter.

Det samme gør sig gældende for fejl og mangler i byggeriet. 28% siger, at IKT giver færre fejl - men det betyder igen, at 72% ikke synes, IKT-reglerne har gjort en forskel.

På trods af en del lovgivningsmæssige og andre tiltag for at reducere risici, fejl og forsinkelser i byggeriet, er bygherrernes uforudsete udgifter fordoblet de seneste 25 år (kilde: Bygherreforeningen).

Så skal der altså noget andet til for at rette op på situationen. Digitalisering har bragt os et stykke frem, men IT alene er ikke nok.

Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med min snart 80-årige mor (nej, det er ikke hende på billedet).

Ja, hun har da en dyr iPhone og dermed mulighed for at få det fulde udbytte af moderne digitalisering. Men hun bruger den stort set, som hun brugte sin Nokia for år siden - til at ringe og sms'e med og ikke meget andet.

Det er der jo intet galt ved - det betyder bare, at hun ikke får de samme fordele af de digitale værktøjer som andre gør. Hun har ikke ændret sine vaner.

Det samme gør sig lidt gældende i byggeriet efter min mening. Der er sådan set masser af gode digitale værktøjer allerede, der kan hjælpe på vej mod bedre byggeri til færre penge. IKT-værktøjer, BIM, tegneværktøjer, VDC... Men der skal mere til, for at vi får det fulde udbytte af dem.

Da vi spurgte vores undersøgelses deltagere om deres udfordringer i hverdagen, og hvordan disse bedst adresseres for at skabe et paradigmeskifte i byggebranchen, begyndte der at tegne sig et billede.

Det er tankevækkende, hvor meget temaerne BYGBARHED, TRANSPARENS og SAMARBEJDE fremstår som centrale emner.

En ny standard er ved at etablere sig i det globale byggeri: IPD, eller Integrated Project Delivery. Helt grundlæggende handler det om at bringe byggeriets parter sammen lige fra projektets begyndelse, så de "spiller hinanden gode" og sammen finder frem til de bedste løsninger. Entreprenøren, arkitekten og ingeniørerne samarbejder således lige fra starten til at sikre projektets bygbarhed - og det sparer både penge og tid.

Faktisk har danske Optimise, der har lavet en "fordansket" version af IPD, som de kalder IPP (Integreret ProjektProces), erfaret at de kan spare bygherren for op mod 15% af byggesummen ved at gennemgå det rette procesforløb med parterne på en given sag.

Og det er godt for alle parter.

Men hvordan kommer vi så i gang med dette paradigmeskifte i byggeriet? Er vi klar til det, og hvordan griber vi det an? Har vi de nødvendige kompetencer?

Klik for at forstørre

Klik for at forstørre

Markedsundersøgelsen fortæller os, at opkvalificering af medarbejdere er centralt, hvis vi skal udvikle byggeriet yderligere.

I RIB brænder vi for at gøre byggeriet bedre. Det er derfor, vi har udviklet platformen Byggeriets Ledelsescenter sammen med rådgiverfirmaet K-Jacobsen.

Og det er derfor, vi nu udbyder en uddannelse i IPP / IPD, hvor deltagerne får alle de nødvendige værktøjer til at gennemgøre kvalitets- og samarbejdssikrende processer vha. BIM og IKT i praksis.

Fordi det er det, markedet siger, der er behov for.
Fordi vi vil det gode byggeri.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager