Hvorfor investere millioner af USD i et joint venture?

Vi i RIB laver software og teknologi. Vores eneste fokusområde er digitaliseringen af byggebranchen, som er kendetegnet som lavproduktiv, udfordringer med indtjeningen og mange parter der savner transparens i deres samarbejde. 

Vi har samtidig en branche hvis kunder efterspørger boliger af højere kvalitet og med lavere prispunkt end hvad vi i dag kan levere. Dette ses alle steder på kloden som et resultat af social mobilitet, vækst i mellemklassen eller opgør med typer af blokbyggeri.

Grundlæggende kan alt dette summeres op til, at vi har en stor købestærk målgruppe, men vi har svært ved at møde deres ønsker og samtidigt tjene penge. Jeg mener grundlæggende der er to områder, der skal vendes på hovedet i denne sammenhæng:

a)   Bruge mere tid på ”hvad” og ”hvordan” vi skal bygge sammen med ”hvem” der skal bygge

Vi oplever til stadighed, at mange fejl og udfordringer skal løses på byggepladsen, hvor der er både dyrt og tidskrævende. Dette betyder forsinkelser og an masse fordyrende ekstraarbejde der ikke tilfører værdi. Vi er overbevist om, at hvis vi brugere mere tid partner sammen omkring en digital version af det vi vil bygge, planlægger i mere detaljeret omfang og bidrager med input fra alle led i processen, fjerner vi fejl og udfordringer digitalt hvor de er ”gratis” at fjerne. Ved at bruge mere tid sammen digitalt i byggeriets tidlige faser, har vi alle en klar forståelse for byggeriet og vores dygtige folk en langt bedre bane at spille sammen på.

Dette er præcist ét af de elementer vi forsøger at opnå med VDC.

b)   Re-fokuserer vores forretninger på de dele af værdikæden hvor vi er stærkest

VDC er allerede godt på vej, og udbredelsen stiger i moment og effekt. Alle har naturligvis deres egne målsætninger med VDC og sætter lys på præcis deres ønskede fokusområder.

Kigger vi tilbage på produktionsindustrien, skete der efterfølgende en re-fokusering af virksomhedernes værdikæde i rejsen mod øget produktivitet og værdiskabelse. Virksomhederne begyndte i stigende grad af indgå i samarbejder og outsource dele af deres værdikæde der tidligere havde været en integral del af deres interne proces. Det betød, at man i stedet for at mestre mange diverse discipliner, fokuserede på dem hvor man er stærkere end konkurrenterne, og indgik samarbejder med andre der har opbygget stordriftsfordele og ekspertise på de positioner hvor virksomhederne var udfordret. Automotive er i dag et pragteksempel på denne proces, men også hardware producenter som Apple, konsument produkter som Nike m.v. der som byggeri er udfordret af stigende krav fra markedet for at opretholde konkurrenceevnen 

RIB er i dag global leder af teknologi til VDC og jf. Ovenstående kan vi bidrage med signifikante værdier i det virtuelle rum og i de tidlige dele af byggeriet, og naturligvis under eksekveringen hvor vi sikre at det er den virtuelle model af byggeriet vi alle følger og derfor leverer i henhold til den plan vi lavede.

Dog vil vi gerne aktivt indgå i, at bidrage yderligere til udførelsen og den rejse industrien gennemgik, hvorfor vi præcis her finder årsagen til vores signifikante investering i et Joint Venture med Flex. Flex er verdens førende manufactoring og supply chain virksomhed, der i enkleste forstand overtager hele produktionsledet for virksomheder i 12 industrier fra Medico til Consumer Electronics. Det betyder at de står for indkøb, forarbejdning, produktion, logistik etc. Og overlader andre dele af processen til deres kunder eksempelvis marketing, salg, kunderelationen, samling af komponenter og sammensætning af det endelige produkt etc.

Flex er i samarbejde med RIB gennem dette Joint Venture trådt ind i en 13’ene industri – byggebranchen. Vi er ved at opfører fabrikker til pre-fabrikerede elementer og volumetric bygningsdele i samarbejde med vores kunder, hvorfor de som Flex’s andre kunder, kan outsource dele af deres værdikæde, øge produktiviteten og fokusere på deres absolutte konkurrencefordele.

Årsagen til denne investering er altså at finde i, at vi igen ønsker at gå forrest og tilbyde de mest fremsynede og visionære af vores partnere en ny generation af teknologi, processer og mennesker der mødes omkring én ting: Værdiskabelse.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member