Når Stefan Kögl, chef for Siemens Real Estate Building Solutions division, taler om digitalisering af yggeriet, er det tydeligt, at han ser BIM og Virtual Design & Construction som nøgleelementer i fremtidens byggebranche.

For at citere Mr. Kögl, "Digitalisering er revolution i sin reneste form. Dybest set har det en effekt på hver fase af en bygning; Planlægning, logistik, materialer, selve byggeprocessen. Dette tjener til at optimere hele værdiskabelseskæden, således at byggeriet som en aktivitet i nogen grad er industrialiseret. Hvad dette betyder er at bygningen som et produkt er så perfekt planlagt og organiseret på forhånd, at den praktisk taget kun skal samles. "

Vi kender det fra fremstilling af alt fra fjernsyn til biler: Produkter "bygges" faktisk ikke på produktionsområdet; de samles af mange præfabrikerede dele. Dette har vist sig at være en langt mere effektiv og omkostningsbesparende tilgang. Kvalitetsstyringen forbedres, da komponenter opbevares sikkert uden eksponering for elementerne. Den tid, der går til færdiggørelse på pladsen forkortes betydeligt. Trafikken og dermed sikkerheden på pladsen forbedres, og mængden af bygningsaffald reduceres væsentligt.

Og alligevel har byggebranchen tøvet med at handle på det store potentiale, som udgøres af digitalisering og modulært byggeri. I Stefan Kögls ord: "Bygningen bygges to gange: Én gang virtuelt på computeren og senere fysisk i virkeligheden ... takket være den præfabrikerede virtuelle model kan vi løse problemerne på byggepladsen på forkant, før byggeriet rent faktisk begynder. En anden fordel er, at man ved at bruge bygningens digitale tvilling også har mulighed for at simulere varianter med det formål at optimere samme bygning ".

Med andre ord kan alternativer undersøges og kvantificeres med hensyn til design, omkostninger og tid, beslutninger undervejs understøttes af data og transparens, og parterne får mulighed for at vælge de allerbedste løsninger til et bestemt projekt. På samme måde kan byggeprocessen planlægges meget præcist og designfejl elimineres ved hjælp af den samlede BIM-model, der indeholder inputs fra forskellige discipliner. Dette sparer tid og omkostninger i løbet af byggeprocessen.

itwo bim model

På trods af de åbenlyse fordele er der stadig udfordringer, der skal løses, før disse teknologier kan udnyttes fuldt ud. Ideelt set ville man implementere en integreret proces fra ende til anden, hvor alle interessenter samarbejder frit mod fælles mål for at drage fordel af alles ekspertise i realtid. Men branchens traditionelle kontraktlige og organisatoriske paradigmer støtter ikke op om det i deres nuværende form.

Så der er behov for forandring af de måder, hvorpå folk samarbejder om byggeprojekter. Heldigvis er der meget momentum lige nu, da flere og flere virksomheder over hele verden begynder at samarbejde på basis af IPD (Integrated Project Delivery) principper. Københavns Kommune udsender for eksempel udbud af flerårige projektporteføljer; budgivere er konsortier, der repræsenterer flere discipliner, f.eks. arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og entreprenører. Kontrakterne skrives om for at belønne samarbejde og fælles målsætninger.

Ingen tvivl om, at samarbejdsprocesserne vil ændre sig endnu mere i fremtiden. Det er afgørende, at byggebranchen øger produktiviteten for at sikre langsigtet succes og rentabilitet. VDC og BIM støtter denne udvikling ved at muliggøre ægte samarbejde gennem åben informationsdeling og transparens.

 

Kilde: Stefan Kögl interview “The complete revolution”, Siemens AG juni 2017.


Vi blogger om digitalisering i det professionelle byggeri

Anne Simone Nielsen  Marketing Assistant

Anne Simone Nielsen
Marketing Assistant

Mads Bording  Executive Board Member

Mads Bording
Executive Board Member

Louise Dahlerup  MarCom Manager

Louise Dahlerup
MarCom Manager

 
 

Seneste indlæg: